TILMELDING TIL PSYKIATRI AUDIT ER LUKKET

 

NYT NYT!!! tilmelding til audit skal nu være elektronisk - klik ind på: Tilmelding til audit

APO har i 2017 gang i mange aktiviteter.

Et projekt om syrehæmmende medicin blev afsluttet med kursus i januar måned med god deltagelse. Der var fokus på, at PPI udskrives i meget stort omfang og at der er betydeligt flere bivirkninger end man umiddelbart regner med. Der arbejdes på en artikel på baggrund auditmaterialet.

Projektet om defensiv medicin har gennemført 6 fokusgruppeinterviewer med praktiserende læger i forskellige grupperinger og er snart klar til at udforme et auditskema.

Audit om luftvejsinfektioner er gennemført i Region Syddanmark og Region Nordjylland med ca. 250 deltagere og på Færøerne med knapt 30 deltagere (både læger , sygeplejersker og praksispersonale i øvrigt). Der er i forlængelse af audit afholdt i alt 5 kurser – fokus var primært på overforbrug af diagnostiske tests samt praksisorganisation. Antibiotikaudskrivelsen var på et absolut acceptabelt niveau.

Til efteråret forestår umiddelbart en audit som sovemedicin i Region Syddanmark samt en audit om psykofarmaka i Region Hovedstaden. Desuden gennemføres i sommer en pilottest i et projekt om teledermatoskopi (se under "projekter" i menuen til venstre. Der er forberedende arbejde i gang vedr. en audit om tidlig opsporing af kræft.

Endelig fremkom der på vores internat på Hotel Vejlefjord i marts en lang række forslag til projekter, som vi vil søge at få gjort konkrete i den udstrækning vi har kapacitet til det.

Læs om internatet nedenfor.

Referat for internatet på Vejlefjord   download

 

Audit Projekt Odense
J.B. Winsløws Vej 9A, 1 sal
5000 Odense C
Tlf.: 65 50 30 26
Fax: 65 91 82 96
apo@health.sdu.dk