APO har i begyndelse af 2016 afsluttet to større projekter. Dels et projekt om rationel billeddiagnostik med deltagelse af 4 billeddiagnostiske afdelinger i Region Syddanmark, dels en audit om psykofarmaka med deltagelse af 50 læger og 40 praksispersonaler ligeledes i region Syddanmark. Sidstnævnte projekt blev gennemført i samarbejde med Psykiatriens Medicinrådgivning.

I forlængelse af APOs vellykkede internat om audit og kvalitetsudvikling på Vejlefjord (se nedenfor) er der påbegyndt forberedelse af flere projekter. Allerede i foråret gennemføres et projekt om arbejdsbetinget stress samt pilotprojekter vedr. nye audits om luftvejsinfektioner og multimorbiditet, som forhåbentlig søsættes i større skala til efteråret. Til efteråret gennemføres også et projekt om protonpumpehæmmere og vi arbejder på et projekt, der skal kortlægge praktiserende lægers ønsker til efteruddannelse.

2015 bød på store projekter om smerte og ældre – som det fremgår af ovenstående keder vi os ikke i APO. Alle projektrapporter kan downloades under rapporter/artikler.


Referat for internatet på Vejlefjord

Internat

Audit Projekt Odense
J.B. Winsløws Vej 9A, 1 sal
5000 Odense C
Tlf.: 65 50 30 26
Fax: 65 91 82 96
apo@health.sdu.dk