top of page

Acerca de

pexels-fauxels-3184292.jpg

ignageværende

projekter

2021: Health alliance for prudent prescription and yields of antibiotics in a patient-centered perspective (HAPPY Patient)

Via APO metoden undersøges hensigtsmæssigheden af antibiotika-behandling via data fra fire sektorer (Almen praksis, lægevagt, plejehjem og apoteker) i fem EU lande (Spanien, Frankrig, Grækenland, Polen og Lithauen). Projektet udføres med en række samarbejdspartnere. Se  https://happypatient.eu/ . Projektet støttes af the European Commission by the 3rd EU Health Programme 2014-2020, Grant number 900024.

 

2021: Håndartrose

I samarbejde med Parker instituttet og Forskningsenheden for almen praksis i København undersøges prævalens og behandling, herunder forløb for ældre patienter med håndartrose. Projektet er støttet af Velux fonden.

 

2021: Tidlig opsporing af kræft

I samarbejde med de Diagnostiske centre og radiologiske afdelinger i Region Syd, Midt og Nord undersøges tværsektorielle forløb for patienter, som diagnosticeres med kræft. Projektet indgår i Gitte Bruun Lauridsens ph.d.-studium.

 

2021: Hovedpine i almen praksis

I samarbejde med National Videnscenter for Hovedpine undersøges forekomst, behandling og henvisningsmønster for patienter med hovedpine. Projektet finansieres af bevilling til NVfH og af Vejleklyngen.

 

2020: Urinvejsinfektioner i almen praksis

I samarbejde med Forskningsenherne for almen praksis i København og Aalborg undersøges forekomst, diagnostik og behandling af patienter med mistænkt urinvejsinfektion i almen praksis. Projektet støtte af Region Hovedstaden og Fonden for Kvalitet- og Efteruddannelse i almen praksis i region Syddanmark.

 

2020: Tværfaglig audit om patienter med lænderygsmerter

I samarbejde med Danske fysioterapeuter, Kiropraktorforeningen, Rygcenter Syd, OPEN og Institut for biomekanik på SDU undersøges tværsektorielle forløb for patienter med lænderygsmerter. Projektet støttes af  Danske fysioterapeuter, Kiropraktorforeningen, Rygcenter Syd og Fonden for Kvalitet- og Efteruddannelse i almen praksis i region Syddanmark.

 

2020: Skizofreni og bipolar sygdom i sundhedsvæsenets Bermudatrekant

I samarbejde med repræsentanter for Vejleklyngen, NordKAP og KAP-H undersøges tværsektorielle forløb for patienter med svær psykotisk sygdom. Projektet støttes af Vejleklyngen.

bottom of page