top of page

Samtykkeerklæring

Behandling af oplysninger i forbindelse med klyngeprojekt:

”Hvor ofte er point-of-care ultralydsskanning relevant i almen praksis?”

 

I forbindelse med projektet indsamles oplysninger om praksis. Oplysningerne behandles efter persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a, som er reglen omkring samtykke. Aalborg Universitet erdataansvarlig for behandlingen af persondata i projektet. 

De oplysninger vi beder om praksis’ samtykke til at behandle omfatter kontaktoplysninger til praksis, oplysninger om den potentielle brug af ultralyd jf. projektets registreringsskema og oplysninger om praksis, som fremgår af skemaet nedenfor.


Formål
Formålet med dette projekt er således at udføre en prospektiv registrering over 4 uger af:

 

  1. Hvor hyppigt 29 veldefinerede kliniske problemstillinger (som vil kunne undersøges nærmere med en POCUS-undersøgelse) forekommer i dansk almen praksis blandt ikke-brugere af ultralyd. 

  2. Hvilke diagnostiske udredningstiltag der følger efter 27 veldefinerede kliniske problemstillinger.

 

Sådan bruger vi dine oplysninger
Aalborg Universitet behandler oplysningerne fortroligt - i overensstemmelse med gældende ret. Kontaktoplysninger bruges udelukkende til kontakt mellem projektgruppen og praksis under projektet. Oplysningerne om praksis vil udelukkende blive brugt til kvalitetsudvikling og forskning i brugen af POCUS i almen praksis. Oplysningerne opbevares sikkert, så det kun er de relevante medarbejdere i APO-projekt Odense og Aalborg Universitet, samt de til projektet tilknyttede forskere, der har adgang til dem. 

Sletning og opbevaring af dine oplysninger

Aalborg Universitet vil slette eller anonymisere oplysningerne, når det ikke længere er relevant at opbevare oplysningerne. Det vil oftest være når projektet er afsluttet og relevante publikationer er trykt. Ønsker du at få slettet dine oplysninger tidligere, kan du trække dit samtykke tilbage.

Du gøres opmærksom på:

  • at samtykket er frivilligt, men obligatorisk for at kunne deltage i projektet 

  • at du altid kan tilbagekalde dit samtykke ved skriftlig henvendelse til apo@health.sdu.dk. Aalborg Universitet er i så fald forpligtet til at slette de personoplysninger, vi har indsamlet om praksis.

  • at du har ret til at forlange berigtigelse eller sletning af urigtige oplysninger, og

  • at du har ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om praksis.

 

Offentliggørelse

Der sker ikke offentliggørelse af oplysninger, hvor du eller praksis kan identificeres. De oplysninger, vi indsamler, er anonymiserede inden de indgår i offentliggørelse af forskningsresultatet. Det betyder, at oplysningerne indgår i en større sammenhæng – f.eks. ved en graf over resultaterne. Her vil det ikke være muligt at genfinde specifikke oplysninger.

 

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du til enhver tid kontakte APO på apo@health.sdu.dk eller på telefon 65503026.

Hvis du har spørgsmål omkring databeskyttelse og dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Simon Kamber på tlf. 6550 3906 eller dpo@sdu.dk.

 

Ønsker du at klage over behandlingen af personoplysninger, skal det ske til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

bottom of page