Samtykkeerklæring

Behandling af oplysninger i forbindelse med klyngeprojekt:

”Mine 20 seneste patienter med hovedpine”

I forbindelse med projektet indsamles oplysninger om praksis. Oplysningerne behandles efter persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a, som er reglen omkring samtykke. Syddansk Universitet er dataansvarlig for behandlingen af persondata i projektet. De oplysninger, vi beder om praksis samtykke til at behandle, omfatter kontaktoplysninger til praksis, oplysninger om praksis’ behandling af hovedpine jf. projektets registreringsskema og oplysninger om praksis givet i denne formular skema.

 

Formål

Formålet med projektet er at øge kvaliteten af behandlingen af patienter med hovedpine.

 

Sådan bruger vi dine oplysninger

Syddansk Universitet behandler oplysningerne fortroligt - i overensstemmelse med gældende ret. Kontaktoplysninger bruges udelukkende til kontakt mellem projektgruppen og praksis under projektet. Oplysningerne om praksis vil udelukkende blive brugt til kvalitetsudvikling og forskning i hovedpine. Oplysningerne opbevares sikkert, så det kun er Audit Projekt Odenses (APO’s) medarbejdere samt de til projektet tilknyttede forskere, der har adgang til dem.

 

Sletning og opbevaring af dine oplysninger 

Syddansk Universitet vil slette eller anonymisere oplysningerne, når det ikke længere er relevant at opbevare oplysningerne. Det vil oftest være når projektet er afsluttet og relevante publikationer er trykt. Ønsker du at få slettet dine oplysninger tidligere, kan du trække dit samtykke tilbage.

 

Du gøres opmærksom på,

• at samtykket er frivilligt, men obligatorisk for at kunne deltage i projektet

• at du altid kan tilbagekalde dit samtykke ved skriftlig henvendelse til apo@health.sdu.dk. Syddansk Universitet er i så fald forpligtet til at slette de personoplysninger, vi har indsamlet om praksis.

• at du har ret til at forlange berigtigelse eller sletning af urigtige oplysninger, og

• at du har ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om praksis.

 

Offentliggørelse

Der sker ikke offentliggørelse af oplysninger, hvor du eller praksis kan identificeres. De oplysninger, vi indsamler, er anonymiserede inden de indgår i offentliggørelse af forskningsresultatet. Det betyder, at oplysningerne indgår i en større sammenhæng – f.eks. ved en graf over resultaterne. Her vil det ikke være muligt at genfinde specifikke oplysninger.

 

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du til enhver tid kontakte APO på apo@health.sdu.dk eller på

telefon 65503026.

Hvis du har spørgsmål omkring databeskyttelse og dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Simon Kamber på tlf. 6550 3906 eller dpo@sdu.dk. Ønsker du at klage over behandlingen af personoplysninger, skal det ske til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.