top of page

Formål for audit • At sætte fokus på ordination af psykofarmaka i almen praksis i Region Hovedstaden • At sætte fokus på at der sker en systematisk opfølgning på disse patienters behandling • At kortlægge og optimere omfanget af årskontroller og metabolisk screening, herunder fremme vurdering af EKG’er for patienter i behandling med psykofarmaka. • At afdække den faktiske ansvarsfordeling mellem almen praksis og psykiatrien ved ordination af og opfølgning på behandling med psykofarmaka.

Audit om psykofarmaka - Region Hovedstaden 2017

kr 0,00Pris
    bottom of page